3 Niedziela Wielkanocy – 18 kwietnia 2021 r. – Niedziela Biblijna

W ty roku, w III Niedzielę Wielkanocy przypadł dla nas czas wizytacji pasterskiej. Wizytację prowadzi Ksiądz Biskup Diecezjalny Dr Ryszard Kasyna. Ksiądz Biskup jest wśród nas od  pierwszej Mszy Św. o 8.00, aż do popołudnia. Szczególnie uroczyste będzie spotkanie podczas Mszy Świętych o 9.30 i o 11.30, którym Ksiądz Biskup przewodniczy. Wizytacja zakończy się po południu, gdy zostaną dopełnione formalne czynności wizytacyjne.

Z powodu trwającej pandemii gromadzimy się w kościele w ograniczonych co do liczby wspólnotach, zachowując ponadto zasady bezpieczeństwa: zakrywanie ust i nosa maseczką, dystans 1,5 m oraz dezynfekcja rąk.

Z radością informuję o rozstrzygnięciu Konkursu Wielkanocnego na kartkę i życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W kategorii dzieci młodsze nagrodzono cztery prace, w kategorii dzieci starsze – trzy prace, a w kategorii młodzież – dwie prace. Autorów nagrodzonych prac proszę o podejście do prezbiterium po odbiór nagród.

Dzisiejsza niedziela nazywana Niedzielą Biblijną rozpoczyna XIII Tydzień Biblijny, którego myślą przewodnią są słowa z Ewangelii według św. Jana „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Myśl ta nawiązuje do hasła roku liturgicznego „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Niedziela Biblijna niech zmobilizuje nas na nowo do czytania Pisma Świętego, zwłaszcza we wspólnotach rodzinnych. Np. dzisiaj można zebrać się razem w domu i odczytać głośno kilka fragmentów Ewangelii.

W piątek obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny podczas Mszy Św. o 18.00.

Pamiętajmy o Spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej. Czas na dopełnienie  tego obowiązku trwa aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

Porządek Mszy Św. i intencje od 19 do 25 kwietnia 2021 r.

PN 18.00:           …………………………………………………………………………………..

WT 18.00:          Dziękczynna w 25 r. Sakr. Małż.

ŚR 18.00:           …………………………………………………………………………………..

CZ 18.00:           + Janina Chrzanowska

PT 18.00:           + Rodzice Helena i Alfons

SO 18.00:          + Urszula i Czesław Sikora z ok. ur.

ND 8.00:             W intencji za naszą parafię

ND 9.30:             + Jan w r. śm. i Marianna Złoto

ND 11.30:          + Elżbieta Różańska

 

Czasopisma: Pielgrzym. Różaniec. Dobre Nowiny. WPiS