Wystawa prac konkursowych

Konkurs pt. „Droga świętości Jana Pawła II. Od domu rodzinnego do domu Ojca w niebie” zakończył się 12 grudnia 2020 r.
Zgłoszono 35 prac, w tym 6 prezentacji multimedialnych oraz 30 prac plastycznych. 
Autorzy prac reprezentują wszystkie kategorie wiekowe wskazane w regulaminie.
Liczba prac według kategorii wiekowej autorów kształtuje się następująco:

Kategoria I (uczniowie od najmłodszych do klasy 5 włącznie) – 13 prac
Kategoria II (uczniowie od klasy 6 do 8) – 19 prac
Kategoria II ( uczniowie szkół ponadpodstawowych) –  3

Mam radość zaprosić do obejrzenia wystawy prac utworzonej na naszej stronie internetowej.

PREZENTACJE:

Dudarewicz Julia – Kwidzyn 
Jakubowski Piotr – Obra – album zeskanowany
Halik Bartek – Kwidzyn
Hille Olaf – Kwidzyn
Kędra Antoni – Cygany Gardeja
Koszewski Michał Bobowo
Lizińska Martyna – Kwidzyn 

 

PRACE PLASTYCZNE: