Ogłoszenia o spotkaniach

Wydział Duszpasterski
Diecezji Pelplińskiej
zaprasza