Parafialne Rekolekcje Wielkopostne 2019 – Dzień po dniu

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne,
Bzowo, 31 marca – 3 kwietnia 2019 r.

W czasie łaski i zbawienia
Duch Święty przekonuje świat
o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.

Prowadzi o. Józef Michna SVD

 


Dzień I – 31 marca 2019 r.

Przed południem nauki rekolekcyjne odbywały się podczas Mszy Św. o 8.00, 9.30 i 11.30.

W pierwszych słowach skierowanych do uczestników liturgii o. Józef krótko się przedstawił. Pochodzi z Podkarpacia, jego rodzinne strony znajdują się w pobliżu Iwonicza Zdroju. Odpowiadając na Boże wezwanie wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Słowa Bożego i w 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po odbyciu kursu językowego wyjechał na misje do Ghany w Afryce. Pracował tam ok. 10 lat i po tym czasie w powodu choroby musiał wrócić do Ojczyzny. Gdy wyzdrowiał, nie wrócił na tereny misyjne, lecz służył ewangelizacji w kraju m. in. w Nysie, Lublinie i Chludowie. Obecnie mieszka w Domu Zakonnym w Górnej Grupie.

Nauka otwierająca Parafialne Rekolekcje była poświęcona praktyce słuchania. Rekolekcjonista posłużył się obrazem przedstawiającym Jezusa pukającego do drzwi, które trzeba otworzyć od wewnątrz. Jezus puka do naszych serc i nigdy się nie zniechęca. Nawet gdy ktoś otworzy dom swego serca po długim czasie, Jezus będzie gotowy wejść i z nim wieczerzać. Bóg okazuje wszystkim miłosierdzie, przebaczając grzechy. Wymownie obrazuje to historia, którą o. Józef sam przeżył, gdy będąc w szpitalu pomógł pojednać się z Bogiem człowiekowi, który nie potrafił tego uczynić przez ok. pięćdziesiąt lat.

Nawiązują do treści Ewangelii o Synu Marnotrawnym i Miłosiernym Ojcu, kaznodzieja przypomniał też przeżycia, które miały miejsce podczas spotkań młodzieży na Lednicy: uczestnicy mieli wtedy okazję widzieć postać Ojca z przypowieści, czekającego z otwartymi ramionami na swego syna. Tak właśnie Pan Bóg jak Dobry Ojciec ma otwarte ramiona, żeby przyjąć każdego, kto powraca nawet po bardzo długiej rozłące.

Po południu zgromadziliśmy się na nabożeństwie Gorzkich Żali. Po rozważeniu Męki Pana Jezusa opisywanej w pierwszej części nabożeństwa o. Józef podzielił się refleksjami na temat krzyża Chrystusowego i jego roli w życiu chrześcijanina.

 


Dzień II – 1 kwietnia 2019 r.

Nauki rekolekcyjne były głoszone podczas Mszy Św. o 16.00 i o 18.00, a pomiędzy nimi była okazja do Spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Litanią do św. Józefa.

Tematem nauki była troska o słowo wypływające z ust ludzkich. Ewangelia przypomniała uczestnikom liturgii, że Jezus swoim słowem pomagał ludziom w różnych sytuacja. Tym razem swym słowem uzdrowił syna urzędnika królewskiego, który przyszedł i prosił o ten dar z wielką pokorą i z wiarą przyjął Jezusowe Słowo.

Każdy może wykorzystać swoje słowa ku dobremu, jak Jezus, ale także i w złym celu przez plotkę obmowę, oczernianie i kłamstwo. Złe słowo może nawet zabić, co zostało zobrazowane przez historię opowiedzianą przez Ojca Misjonarza. Z przestrogi ma zrodzić się postanowienie, aby darzyć bliźnich dobrym słowem, czyli błogosławić. Rekolekcjonista przedstawił szereg sytuacji, w których ludzie mogą wzajemnie się błogosławić, zwłaszcza w rodzinie rodzice dzieciom, mąż żonie i żona mężowi, a także dzieci swoim rodzicom. Bardzo wymowny jest gest znaku krzyż towarzyszący słowom błogosławieństwa.

Ojciec Józef zachęcił wszystkich, żeby słów i gestów błogosławieństwa nie ograniczali do wybranych sytuacji, jak Pierwsza Komunia Święta, czy Ślubowanie Sakramentu Małżeństwa, ale stosowali je jak najczęściej, każdego dnia, a nawet wiele razy dziennie. na następny dzień zapowiedział błogosławieństwo Relikwiami Św. Jana Pawła II, papieża.