Wielki Czwartek – 14 kwietnia 2022 r.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana we Wielki Czwartek wieczorem rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne.

Za chwilę nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza przechowania, czyli do „Ciemnicy”. Adoracja Jezusa Eucharystycznego ukrytego w „Ciemnicy” będzie trwać do 21.00.

W Wielki Piątek rozważamy Mękę Pana Jezusa. Kościół nie sprawuje Mszy Świętych, ale jednoczy się z cierpiącym Jezusem przez post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Mimo powszednich zajęć starajmy się wyciszyć i tak ułożyć pracę i inne zajęcia, aby wieczorem uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o 18.00. Głównym obrzędem jest adoracja krzyża. Obrzędy kończą się udzieleniem Komunii Św. i przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Grobu Pańskiego, gdzie odbywać się będzie adoracja aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej z wyjątkiem godzin nocnych.

Ponieważ we Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Bożego Miłosierdzia, zaraz po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu zapraszam na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. O 21.00 zaśpiewamy Gorzkie Żale i potem nastąpi przerwa w adoracji.

Wznowienie adoracji w Grobie Pańskim nastąpi o 9.00 we Wielką Sobotę. Adoracja trwać będzie przez cały dzień aż do 21.00, czyli do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

Porządek adoracji i poświęcenia pokarmów:

9.00-10.00     Osiek

10.00-11.00 Krusze od str. Osieka do Sali Wiejskiej

11.00-12.00 Adoracja z Dziećmi i poświęcenie pokarmów

12.00-13.00 Krusze od Sali Wiejskiej w stronę W. Lubienia i Fletnowa

13.00-14.00 Fletnowo: ul. Międzyleśna, Kruszyńska, Gdańska, Myśliwska

14.00-15.00 Fletnowo, ul. Główna oraz pozostałe w sąsiedztwie

15.00-16.00 Poświęcenie pokarmów i adoracja z ministrantami

16.00-17.00 Adoracja z młodzieżą – Kandydaci do Bierzmowania

17.00-18.00 Bzowo Góry, Droga za Jeziorem i Ryta Góra

18.00-19.00 Bzowo – Szosa

19.00-20.00 Bzowo – Droga Kościelna, Podwórze, Szkoła i w kier szosy

20.00-21.00 Adoracja dla tych wszystkich, którzy wcześniej nie mogli.

21.00 Wigilia Paschalna we Wielką Noc Zmartwychwstania: Kolejne części nocnej uroczystości to – Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna oraz Procesja Rezurekcyjna. Na Wigilię Paschalną przynosimy świece. Proszę także o przygotowanie baldachimu, sztandarów i feretronów na procesję Rezurekcyjną.

Tradycyjnie o pełnienie warty honorowej przy Grobie Pańskim prosimy członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej Parafii.