Uroczyste Nabożeństwo Majowe w Kruszach – niedziela, 5 maja 2019 r.

W Parafii w Bzowie jest już tradycją, że w maju w każdą niedzielę odbywają się uroczyste Nabożeństwa Majowe za każdym razem w innej miejscowości.

W niedzielę, 5 maja 2019 r. o 16.00 takie nabożeństwo zostało odprawione w Kruszach.

Nabożeństwo poprowadził ks. Mirosław Przechowski, proboszcz. W rozważaniu wprowadzającym w modlitwę nawiązał do rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego i omówił fragment Ewangelii z dzisiejszej niedzieli przedstawiający rozmowę Jezusa Zmartwychwstałego z Piotrem nad Jeziorem Tyberiadzkim. Odwołanie się do komentarzy biblijnych i głębsze zastanowienie się nad tą sceną prowadzi do wniosku, że Jezus chciałby, abyśmy miłowali Go miłością doskonałą, ale jeśli jeszcze tego nie potrafimy, przyjmuje taką miłość, jaka potrafimy kochać. Natomiast Maryja daje nam przykład i uczy nas miłości doskonałej nazywanej AGAPE.

Zgromadzeni modlili się w intencjach Kościoła Powszechnego, za prześladowanych, za misjonarzy oraz w intencjach lokalnych, szczególnie o deszcz i w intencjach indywidualnych. Po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej intencje te zostały uszczegółowione w Modlitwie Wiernych zakończonej modlitwą OJCZE NASZ.

Spotkanie modlitewne przy Kapliczce Maryjnej zostało utrwalone na zdjęciach.