Instalacja baldachimu ambony po renowacji

W czwartek, 25 października 2018 r. po renowacji został zainstalowany baldachim ambony w naszym Kościele Parafialnym. Zdjęcia zebrane w tym albumie przedstawiają kolejno: przygotowanie elementów do montażu, wstępny montaż elementów korony baldachimu, montaż zaplecka, zawieszenie baldachimu, wzniesienie korony i montaż elementów ozdabiających, efekt końcowy – pełny widok ambony.

« z 3 »