Obchody 100-lecia Niepodległości Polski w Parafii w Bzowie

Obchody 100-lecia niepodległości Polski w Parafii w Bzowie

4 – 11 listopada 2018 r.

Wspólnota parafialna p.w. św. Małgorzaty w Bzowie włączyła się w nurt obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez kilka symbolicznych wydarzeń, które miały miejsce w pierwszej połowie listopada br.

Najpierw w niedzielę 4 listopada br. na Mszę Św. o 11.30 na zaproszenie ks. prob. Mirosława Przechowskiego przybyli do Bzowa przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej, działającej przy III Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu pod dowództwem St. Chor. Sztab. Romana Sarnowskiego wraz z pocztem sztandarowym Jednostki. Młodzieży towarzyszył ich nauczyciel i wychowawca oraz radny miasta Grudziądza p. prof. Łukasz Piasecki. Na uroczystość przybyli także druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Bzowa, Fletnowa i Krusza, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Bzowa, p. dyr. Piotr Ptach wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Warlubiu, harcerze z Warlubia, członkowie Parafialnych Grup Duszpasterskich oraz liczni parafianie i goście. Do pocztu sztandarowego jednostki Strzeleckiej dołączyły sztandary OSP Bzowo i OSP Fletnowo, sztandar Szkoły Podstawowej w Warlubiu i proporzec Harcerski.

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej razem ze swoim dowódcą uczestniczyła we Mszy Św. zgodnie z ceremoniałem wojskowym i włączyła się w służbę przy ołtarzu. Schola Parafialna swoim śpiewem podkreśliła uroczysty charakter celebracji. Ks. Mirosław przewodniczył Mszy Św. i wygłosił okolicznościowe kazanie, nawiązujące do treści utworu literackiego autorstwa Henryka Sienkiewicza pt. „Legenda żeglarska”. Lektura jest alegorią obrazującą burzliwe dzieje Polski z perspektywy pisarza żyjącego w okresie zaborów.

Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy liturgii udali się na cmentarz przy Kościele Parafialnym, aby oddać hołd dwom nieznanym żołnierzom, poległym 3 września 1939 r. w Bzowie oraz ks. Stanisławowi Lipińskiemu, zamordowanemu 14 marca 1940 r. przez gestapo. Na ich grobach złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Po uroczystości goście udali się do plebanii na poczęstunek i rozmowy o patriotyzmie. Wszyscy otrzymali na pamiątkę książeczkę pt. „Modlitwy za Ojczyznę w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Kolejne wydarzenia związane ze świętowaniem 100-lecia niepodległości przypadły 11 listopada br. i były to przed południem Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz wieczorem Nabożeństwo Różańcowe za poległych i pomordowanych i śpiewanie polskich pieśni patriotycznych. Uczestnicy spotkania wysłuchali piosenki pt. „Moja Ojczyzna…”, przygotowanej przez dziewczyny ze Scholi Parafialnej pod kierunkiem pani organistki oraz wspólnie zaśpiewali wybrane pieśni m. in. „Bogurodzicę”, „Gaude Mater Polonia”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Płynie Wisła płynie”, „Rotę”. Na zakończenie odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” i Apel Jasnogórski.

Pełny album ze zdjęciami z opisanych wydarzeń można obejrzeć w naszej Galerii.

Album z obchodów 100-lecia Niepodległości Polski