Relacja o wprowadzeniu Relikwii św. Jana Pawła II podczas Parafialnego Odpustu św. Małgorzaty z Antiochii – 21 lipca 2019 r.

Wprowadzenie Relikwii św. Jana Pawła II podczas Parafialnego Odpustu św. Małgorzaty w Bzowie – 21 lipca 2019 r.

 

W niedzielę, 21 lipca 2019 r. Parafia w Bzowie przeżywała doroczną uroczystość odpustową ku czci swojej patronki św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy. Odpust jest najważniejszym świętem parafialnym, które daje okazję nie tylko do odprawienia uroczystej liturgii, przypomnienia życia i przykładu świętości Patronki, lecz także do odnowienia więzi z Kościołem Powszechnym, bo zwykle zaprasza się dostojnych gości, którzy są znakiem tej więzi, oraz do przeżycia znaku jedności samej wspólnoty, gromadzącej się na słuchanie Słowa Bożego i Eucharystię, jak również na wspólne świętowanie podczas festynu.

Na tegorocznym Odpuście miało miejsce szczególne i dla parafian także wyjątkowe wydarzenie, którym było przekazanie Relikwii św. Jana Pawła II, papieża. Nasza Parafia otrzymała Relikwie od Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, do którego stosowną prośbę, zaaprobowaną przez Księdza Biskupa Diecezjalnego, skierował ks. proboszcz Mirosław Przechowski. Uroczystego wprowadzenia Relikwii dokonał Ksiądz Biskup Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy naszej diecezji, w asyście Brata Diakona Zbigniewa, kapłanów Dekanatu Nowskiego i innych kapłanów gościnnie pełniących posługę w parafii, m. in. o. Grzegorza Przechowskiego OP, brata księdza proboszcza. Po obrzędzie wprowadzenia Relikwii w obecności licznie zgromadzonych parafian i gości Ksiądz Biskup odprawił Mszę Św. ku czci św. Małgorzaty i wygłosił homilię, w której wyjaśnił znaczenie kultu Relikwii i wskazał, że oddawanie czci św. Janowi Pawłowi II powinno zaowocować wzrostem szacunku dla rodziny, sakramentu małżeństwa oraz dla ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Po zakończonej liturgii jej uczestnicy zgromadzili się na Placu przy Domu Parafialnym, gdzie przy kawie i plackach można było spotkać się towarzysko i porozmawiać o różnych sprawach. Wielu skorzystało z okazji, aby bliżej poznać nowego biskupa pomocniczego, niektórzy poprosili Księdza Biskupa Arkadiusza o pamiątkowy wpis w książkach o św. Janie Pawle II, które były rozprowadzane w parafii w ramach przygotowania związanego ze sprowadzeniem Relikwii.

ALBUM ZDJĘĆ Z ODPUSTU ŚW. MAŁGORZATY