Ksiądz Biskup Diecezjalny zaprasza na obchody 100-lecia Niepodległości do Pelplina

ZAPROSZENIE   BISKUPA PELPLIŃSKIEGO NA MSZĘ ŚWIĘTĄ W INTENCJI OJCZYZNY

Przewielebni Bracia Kapłani, Drodzy Siostry i Bracia,

Dnia 11 listopada 1918 r. pod Paryżem podpisano rozejm kończący I wojnę światową, a w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Dzięki Bożej Opatrzności oraz modlitwie i walce naszych przodków, po 123 latach niewoli Ojczyzna nasza odzyskała niepodległość.

W obchody 100-lecia tego wiekopomnego wydarzenia wpisuje się wspólna modlitwa i pełen wdzięczności śpiew hymnu „Te Deum laudamus”.

Zapraszam zatem wszystkich, którzy tylko mogą, w niedzielę 11 listopada br. o godz. 10.00 do bazyliki katedralnej w Pelplinie na Mszę Świętą, którą będę celebrował w intencji Polski i Polaków, jako dziękczynienie za odzyskanie niepodległości oraz o Boże błogosławieństwo w służbie wspólnego dobra.

Na wspólne świętowanie wolności, już dzisiaj z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński