Regulamin Konkursu na Bożonarodzeniową Szopkę – Adwent 2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia ogłaszam Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie, która zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na bożonarodzeniową szopkę.

CEL: popularyzacja polskich tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz pobudzanie aktywności twórczej.

TEMAT: Tematem konkursu jest plastyczna interpretacja hasła „ Szopka Bożonarodzeniowa”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie sceny narodzenia Jezusa w Betlejem wraz z elementami lokalnej tradycji.

UCZESTNICY: Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.

I KATEGORIA – do 13 roku życia;

II KATEGORIA – od 14 do 18 roku życia;

III KATEGORIA – rodzina, czyli mama, tata i dzieci.

ZASADY UCZESTNICTWA:

SZOPKĘ można wykonać indywidualnie (kategorie I i II) albo wspólnie (kategoria III).

KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA: w przypadku pracy indywidualnej nazwisko i imię, w przypadku pracy rodzinnej nazwisko rodziny i imiona wszystkich osób zaangażowanych w powstanie pracy.

FORMA powinna odpowiadać zadanej tematyce (kształt szopki, odpowiednie postacie ludzi i zwierząt, zgodne z przekazem Ewangelii).

MATERIAŁY – dowolne.

KRYTERIA OCENY PRAC:

– zgodność z tematem oraz nawiązanie do tradycji,

– pomysłowość i oryginalność formy,

– pracochłonność,

– poziom artystyczny,

– estetyka wykonania.

TERMIN:

Prace należy składać w terminie od 12 do 22 grudnia 2018 r. w Biurze Parafialnym w Bzowie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Najciekawsze prace w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzone.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

– Organizator powołuje Komisję Konkursową, która w dalszej kolejności wyłania zwycięzców,

– spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum 3 z każdej kategorii

– decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna

– informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana 23 grudnia 2018 r., tj. po zakończeniu okresu składania prac

– wszystkie zgłoszone szopki zostaną wyeksponowane na wystawie parafialnej w dniach od 23 do 25 grudnia 2018 r. w kościele parafialnym.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz do bezpłatnej publikacji materiałów.

Ks. Mirosław Przechowski,
proboszcz Parafii w Bzowie