Wtorek III Tygodnia Wielkiego Postu

Do Ewangelii według św. Mateusza 18, 21-35

Nie kto inny, ale sam Piotr Apostoł pyta Jezusa, ile razy ma przebaczać swemu bratu. Czyżby musiał to czynić tak często? Może zmęczył się już cierpliwym znoszeniem nieudolności, drażliwości, czy nawet złośliwości swego bliźniego? W odpowiedzi Jezus opowiada przypowieść, poprzez którą przekonuje, że przebaczać trzeba zawsze i że przebaczanie jest warunkiem zdolności przyjęcia przebaczenia od drugiego człowieka, a także od Boga.

W przebaczaniu mamy naśladować Boga. A Bóg przebacza każdemu, kto Go o to prosi, Bóg przebacza okazując w ten sposób miłość. Pomyśl, czy potrafisz, jak Azariasz z Pierwszego Czytania, poprosić Boga o przebaczenie i je przyjąć. Czy będąc obdarowanym przez Boga miłością, a także przez drugiego człowieka, potrafisz okazać miłosierdzie i przebaczyć swemu winowajcy.

Trwaj chwilę w ciszy, a potem powoli i uważnie odmawiaj modlitwę „Ojcze nasz …”

Życzę wszystkim słuchaczom błogosławieństwa i zachęcam, by nie wychodzić z domu, jeśli to nie jest konieczne.