30 Niedziela Zwykła – 23 października 2022 r. – Tydzień Misyjny

Wczoraj w Pelplinie odbył się Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Parafialnego Kola Misyjnego. Dzieci wróciły zadowolone. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu tego wyjazdu.

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem „Będziecie Moimi świadkami”. W tym czasie uświadamiamy sobie, że każdy z nas jest powołany do misjonowania modlitwą i ofiarą.
Kolekta Niedzieli Misyjnej jest przeznaczona na misje katolickie. Bóg zapłać!

Na Nabożeństwa Różańcowe zapraszam dzisiaj o 16.00, od poniedziałku do piątku o 16.30 zapraszam dzieci, a od poniedziałku do soboty o 17.30 młodzież i dorosłych. Za udział we wspólnym odmawianiu Różańca można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W czwartek po Mszy Św. do ok. 19.15 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy.

W piątek czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.

W przyszłą niedzielę na Mszę Świętą o 11.30 i spotkanie po Mszy Świętej zapraszam kandydatów do Bierzmowania.

Bardzo dziękuję za dary w naturze dla Sióstr Karmelitanek Klauzurowych z Klasztoru w Gdyni Orłowie. Dary zamierzam przewieźć do Sióstr we czwartek. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć swój dar proszę to uczynić do środy włącznie.

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i czas modlitw za zmarłych. Formularze na wypominki listopadowe oraz roczne są wyłożone na stoliku pod chórem. Wypominki listopadowe proszę składać do dużej skarbony pod chórem, a roczne proszę przynosić osobiście. Na wypominki składa się dobrowolne ofiary.

Porządek Mszy Św. i intencje od 24 do 30 października 2022 r.

PN 18.00:            ………………………………………………………………….……………………

WT18.00:             Dziękczynna za dar wiary z ok. 94 r. Chrztu Świętego p. Urszuli

ŚR 18.00:            + Edward Bąk w m-c po śm.

CZ 18.00:            ………………………………………………………………….……………………

PT 18.00:             ………………………………………………………………….……………………

SO 18.00:            O dary Ducha Świętego dla Michała z ok. 18 ur. i bł. dla całej rodziny

ND 8.00:              + Mieczysław i Władysława Fandrejewscy i zm. z rodziny

ND 9.30:              + Janina w 9. r. śm. oraz Alfons i Janusz Szews

ND 11.30:            + Zofia Majkowska w 2 m-ce po śm. (int. od Marzeny i Włodka)Czasopisma: Pielgrzym, Staś, Różaniec, Dobre Nowiny, Kalendarze